Anasayfa | İletişim

Çocuğunuzun doğum tarihini yazınız ve Hesapla butonuna basınız
Gün:   Ay:   Yıl:

1. Hepatit B Aşı Tarihi
2. Hepatit B Aşı Tarihi
1. Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip B aşısı + Verem Aşısı + Konjuge Pnömokok Aşısı
2. Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip B aşısı + Konjuge Pnömokok Aşısı
3. Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip B aşısı + Konjuge Pnömokok Aşısı + Hepatit B
Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak aşısı + Konjuge Pnömokok Aşıs Rapel
1. Hepatit A Aşısı Tarihi
Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip B aşısı Rapel + Oral Polio Aşısı
2. Hepatit A Aşısı Tarihi
Difteri, Aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktive Polio
Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz aşısı

2015 ÇOCUKLUK DÖNEMİ AŞI TAKVİMİ
Doğumda 1. ayın sonu 2. ayın sonu 4. ayın sonu 6. aynı sonu 12. ay 18-24 ay İlköğretim
1. sınıf
İlköğretim
8. sınıf
I II III
I
I II III Rapel
I Rapel
I II III Rapel
** Aile Sağlığı Merkezimizde BCG (Verem) aşıları sadece çarşamba günleri yapılmaktadır.
Hep B: Hepaiit B aşısı
BCG: Verem aşısı
DaBT-lPA-Hib: Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip B aşısı
KKK: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak aşısı
OPA: Oral Polio aşısı
Td: Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz aşısı
DaBT-IPA: Difteri, Aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktive Polio
Rapel: Pekiştirme dozu
KPA: Konjuge Pnomokok aşısı
1 SAĞLIK BAKANLIĞI, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi: 13.03.2009/7941
2 SAĞLIK BAKANLIĞI, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi Okul Aşılamaları konulu, 11.10.2010 tarihli B100TSH0110005 no'lu Genelgesi.Rize 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 2015 / Barındırma : XSunucu
XSunucu Internet Teknolojileri